20151025

Monitoring

25.000

-

-

25.000

-

-

-

-

20151026

Back-up (tapedrives) 2015

23.102

-

-

23.102

-

-

-

-

20151036

Project 2 DMO Sprongsgew.digitaal Deel 2

-

196.207

-

-196.207

-

-

-

-

20151045

KCS:e-herkenning aansl.mijn Overheid.nl

82.990

75.344

7.646

-

-

-

-

-

20151046

Uitbr.vergunn.syst.zoals Squit, Stamis

30.800

-

30.800

-

-

-

-

-

20151049

Aanschaf nw digitaal subsidie applicatie

23.689

41.080

-17.391

-

-

-

-

-

20161023

Oracle / Unix 2016

25.000

-

25.000

-

-

-

-

-

20161024

Verv.core Switches

47.522

25.826

21.696

-

-

-

-

-

20161025

Server hardware SBC

200.000

5.095

194.905

-

-

-

-

-

20161056

Concentratie Gem.dienstverlening (1)

149.368

80.176

69.192

-

-

-

-

-

20161057

Concentratie Gem.dienstverlening (2)

56.389

43.630

-

12.759

-

-

-

-

20161064

Vervanging Storage 2016

-

1.782

-

-1.782

-

-

-

-

20161070

DMO Applicaties en apparaten

-

3.531

-3.531

-

-

-

-

-

20161071

DMO Beheer en onderhoud administraties

300.000

-

244.695

-

-

-

-

-

20161072

DMO Beveiligingsinfrastructuur

20.000

75.305

-

-55.305

-

-

-

-

20161073

DMO KCS - Geheugen van LV

250.000

219.087

30.913

-

-

-

-

-

20171016

Tractor New Holland wpnr. 165

-

47.370

-45.000

-2.370

-

-

-

-

20171021

Back-up (tapedrives) 2017

60.000

-

-

60.000

-

-

-

-

20171031

Vervangen basisregistratie incl.BGT

170.000

74.692

95.309

-

-

-

-

-

20171035

Vervanging tablets 2017

36.000

36.425

-425

-

-

-

-

-

20171036

Vervanging netwerkswitches Corbulo 2017

25.000

-

-

25.000

-

-

-

-

20171037

Vervanging netscalers 2017

25.000

6.854

18.146

-

-

-

-

-

20171038

Mobile device management

25.000

-

25.000

-

-

-

-

-

20171039

Verv. 1e deel grafische werkplekken 2017

40.000

-

40.000

-

-

-

-

-

20171050

DMO Gegevensmanagement software

100.000

83.495

16.505

-

-

-

-

-

20181034

Verv. Mobiele telefonie

320

-

-320

-

-

-

-

20181040

Wettelijke basisregistraties (NHR)

74.000

1.022

72.978

-

-

-

-

-

20171040

Vervanging tablets bouwinspecteurs 2017

25.000

-

25.000

-

-

-

-

-

20101077

Herinrichting openb.ruimte Herenstraat

38.032

-

38.032

-

-

-

-

-

20151004

OV armaturen 2015

150.000

1.326

148.674

-

-

-

-

-

20151005

OV lichtmasten 2015

150.000

92.943

57.057

-

-

-

-

-

20151038

UVP-Extra Oververbinding (1.6)

-0

-

-

-

-

-

-

-

20151039

UVP-Fietsenstallingen RR Stations (2.2)

436.380

169.183

267.198

-

194.380

79.335

115.045

-

20151040

UVP-Fietsverbinding CBS/Sterroute (2.5)

600.000

528.236

71.764

-

402.000

335.042

66.959

-

20151041

UVP-Duurz.veilig bhprjct Kolfschotenl

177.932

173.358

-

4.574

150.000

150.000

-

-

20151042

UVP-Maatregelen Duivensteijn (5.3)

25.000

3.641

21.359

-

-

-

-

20159001

Stompwijkseweg

9.006.311

5.055.418

3.950.893

-

20159002

Bouwkosten - DNS

-

1.113

-1.113

-

-

-

-

-

20159003

Verbindingsweg

720.000

649.985

70.015

-

20159004

VAT -kosten SWW/DNS/VBW 1+2

603.685

584.870

18.815

-

-

-

-

-

20161003

OV armaturen 2016

150.000

129.341

20.659

-

-

-

-

-

20161004

OV lichtmasten 2016

150.000

125.876

24.124

-

-

-

-

-

20161005

Groot onderhoud kunstwerken beton 2016

49.415

52.844

-

-3.429

-

-

-

-

20161011

Verkeersregelinstallaties 2016

393.086

393.672

-

-586

-

-

-

-

20161038

UVP-Extra Parkeerplaatsen

80.000

51.143

28.857

-

-

-

-

-

20161046

Gladheidmeldsysteem GMS

30.000

15.955

-

14.045

-

-

-

-

20161061

UVP-Fietsroute langs de Vliet (2.9)

28.642

8.288

20.354

-

-

-

-

-

20161062

UVP-Flank maatr.Vlietbruggen (Damplein)

150.000

50.498

99.503

-

50.000

50.000

-

-

20161063

UVP-Verlengde Velostrada (2.3)

50.000

-

50.000

-

50.000

-

50.000

-

20171001

Groot onderhoud kunstwerken beton 2017

150.000

87.482

62.519

-

-

-

-

-

20171009

Verkeersregelinstallaties 2017

450.000

272.968

177.032

-

-

-

-

-

20171010

Verv./reconstr.diverse asfaltwegen 2017

306.500

234.891

71.609

-

-

-

-

-

20171046

UVP-Duurzaamveilig prjct Rembrandtlaan

-

2.360

-2.360

-

-

-

-

-

20171048

UVP-Duurzaam veilig bhproject Steelaan

75.000

18.390

56.610

-

75.000

18.390

56.610

-

20171054

Fietspaden asfaltvervanging

150.000

158.894

-

-8.894

-

-

-

-

20171055

Plaatsen lichtmasten Damcentrum

60.000

-

60.000

-

-

-

-

-

20171056

Verv. / Reconstructie B. Kolfschotenlaan

200.000

166.950

-

33.050

-

-

-

-

20171061

UVP-Reconstructie Nieuwstr/Damhouderstr

212.000

-

212.000

-

-

-

-

-

20171062

UVP-Herinrichting Koningin Julianaweg

100.000

6.884

93.116

-

-

-

-

-

20171063

Verv asfalt Rembrandlaan, prj Deventerln

-

475

-475

-

-

-

-

-

20171064

UVP- Vlietbruggen

250.000

102.472

147.528

-

-

-

-

-

20071155

Nieuwbouw VO Veurs Voorburg

50.000

1.101

48.899

-

-

-

-

-

20071162

Nieuwbouw PO Gr v Prinstererschool

1.439.445

1.439.229

216

-

-

-

-

-

20081125

Nieuwbouw PO Trampoline / Elzenheuvel

100.000

-

100.000

-

-

-

-

-

20091083

PO Nieuwbouw Dijsselbloem fase 1

1.000.000

1.930.631

-930.631

-

-

-

-

-

20101082

Nieuwbouw M.v.d.Veldeschool

518.130

485.269

32.861

-

-

-

-

-

20151048

Uitbr.5 groepen -school Emmäus

1.146.391

1.150.000

-

-3.609

-

-

-

-

20161042

Nw.bouw PO-school de Wegwijzer

200.000

180.959

19.041

-

-

-

-

-

20161043

Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek

153.225

126.773

26.452

-

-

-

-

-

20081136

Watersp.park aanl. Veen-en Binckh.polder

387.006

232.507

154.499

-

387.006

232.507

154.499

-

20101060

Verr. Waterp. Park ´t Loo

1.080.089

74.866

1.005.223

-

542.601

74.866

467.735

-

20101064

De Heuvel

-

121.190

-121.190

-

-

60.595

-60.595

-

20101066

Duikers verv. Open water brug Valkhof

150.000

9.498

140.502

-

75.000

-

75.000

-

20101068

Kastelenring uitbr. Spoorzonepark

288.938

275.748

13.190

-

126.438

70.733

55.705

-

20131064

Gymzaal met turnvoorz. (Delflandlaan)

200.000

1.096.467

-896.467

-

-

-

-

-

20141017

SP Westvliet toplaagren handbalveld 1

13.900

20.503

-

-6.603

-

-

-

-

20141037

Zwembad Leidschendam (restantkrediet)

19.115

-

-19.115

-

-

-

-

20151008

SP Meerhorst toplaagren. veld 2+3+drain

77.000

-

77.000

-

-

-

-

-

20161010

Sportpark Meerhorst kunstgras veld 1

240.000

247.988

-

-7.988

-

-

-

-

20161020

Vervanging speelvoorzieningen 2016

50.039

61.027

-

-10.988

-

-

-

-

20161045

Sp.Westvliet renovatie handbalveld 2

10.635

25.135

-

-14.500

-

-

-

-

20161058

Verkleinen 3 eilandjes vaart Wicklaan

41.000

41.000

-

-

-

-

-

-

20161065

Inrichting openb.ruimte Fluitpolderplein

34.989

18.151

-

16.838

-

-

-

-

20161067

SP Westvliet/Veldverlichting rugbyveld

25.000

-

25.000

-

-

-

-

-

20161074

Nieuwbouw Maartens / Novumhal

50.000

57.572

-7.572

-

-

-

-

-

20171008

SP Kastelenring kunstgras veld 2+7+10+11

744.000

579.316

164.684

-

-

-

-

-

20171019

Vervanging speelvoorzieningen 2017

420.000

129.396

290.604

-

-

-

-

-

20171052

Waterspoorpark deelgebied 3

195.946

10.671

185.275

-

60.000

-

60.000

-

20171053

Waterspoorpark deelgebied 4

397.830

10.506

387.324

-

-

-

-

-

20171057

Zwembad Leidschendam (restantkrediet)

60.000

56.695

3.305

-

-

-

-

-

20171060

Kraijcek Playground

140.000

-

140.000

-

-

-

-

-

20161059

Herstel / vernieuwing de Loopplank

50.000

21.383

28.617

-

-

-

-

-

20171049

Duurzaamheid Dobbelaan 4

187.000

18.862

168.138

-

-

-

-

-

20161037

UVP-Extra Laadpalen

22.827

2.207

-

20.620

5.291

-

-

5.291

20161048

Vervanging RG Ruysdaellaan

2.389.092

1.436.000

953.092

-

-

-

-

-

20161049

Rioolvervanging v.Deventerlaan e.o.

1.539.443

504.983

1.034.460

-

-

-

-

-

20161050

Rioolvervanging Zijdebuurt

1.274.551

648.489

417.607

208.455

-

-

-

-

20161051

Rioolvervanging Nieuwstraat

75.000

40.036

34.964

-

-

-

-

-

20161052

Rioolvervanging De Rietvink

600.000

453.283

146.717

-

-

-

-

-

20161053

Rioolvervanging Laan van Haagvliet

257.824

366.964

-

-109.140

-

-

-

-

20161055

Maatregelen tbv bui van de eeuw 2016

77.532

74.761

-

2.771

-

-

-

-

20171012

Vervanging rioolinstallatie 2017

210.000

176.591

-

33.409

-

-

-

-

20171033

Vervanging rioolbesturing 2017

100.000

82.175

-

17.825

-

-

-

-

20171034

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2017

90.000

37.134

52.866

-

-

-

-

-

20171042

Rioolvervanging Strabolaan eo

50.000

18.285

31.715

-

-

-

-

-

20171043

Levensduur verlengende rep.en ren.2017

80.000

46.502

33.498

-

-

-

-

-

20171044

Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2017

25.000

-

25.000

-

-

-

-

-

20171045

Maatregelen tbv bui van de eeuw 2017

50.000

58.867

-

-8.867

-

-

-

-

20171058

Verv asfaltpaden begr.pl. Noorthey

200.000

55.495

144.505

-

-

-

-

-

20181050

Rioolvervanging Prinsenhof Laag

50.000

12.712

37.288

-

-

-

-

-

20169001

De Rietvink

2.972.000

2.336.481

635.519

-

512.000

405.644

106.356

-