3.2 Overzicht lasten en baten

Programma

Primitieve begroting
2017

Begrotings-
wijzigingen
2017

Begroting na
wijziging
2017

Realisatie
2017

Verschil
2017

Bestuur en Ondersteuning

6.683

167

6.850

7.023

-174

Veiligheid

7.349

-127

7.222

7.163

59

Verkeer en Vervoer

8.371

42

8.413

7.819

593

Economie

5.987

3.447

9.434

3.006

6.428

Onderwijs

6.566

336

6.902

6.844

58

Sport, cultuur en recreatie

14.717

219

14.936

14.640

296

Sociaal domein

75.831

6.620

82.451

84.684

-2.233

Volksgezondheid en milieu

17.118

1.879

18.997

18.948

49

VHROSV

11.874

10.987

22.861

18.987

3.874

Bestuur en Ondersteuning

3.538

353

3.891

4.054

163

Veiligheid

48

-48

0

1

1

Verkeer en Vervoer

883

133

1.016

996

-20

Economie

4.806

3.028

7.834

1.687

-6.147

Onderwijs

932

55

987

1.057

70

Sport, cultuur en recreatie

1.902

182

2.084

2.067

-17

Sociaal domein

28.581

3.899

32.480

34.247

1.767

Volksgezondheid en milieu

17.634

272

17.906

18.033

126

VHROSV

7.316

6.301

13.616

9.995

-3.622

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

-

Storting in reserves

1.302

739

2.041

3.658

-1.617

Onttrekking aan reserves

8.035

8.400

16.436

16.629

193

-

-

-

-

-

-

Gerealiseerde resultaat

-29

-1.383

-1.412

-1.235

177