Inleiding

Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:

1.1
1.2

Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

De gemeente moet veilig zijn en inwoners moeten zich ook veilig voelen. In het veiligheidsdomein heeft de gemeente een regierol; de gemeente kan niet alleen de veiligheid waarborgen. Naast de hulpverleningsorganisaties, zoals politie en brandweer, hebben bedrijven en inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid.

Aandeel in het totaal

Begroot € 0
Realisatie € 1
Afwijking € 1

Taakvelden