4.4 Kostendeclaratie college

In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt welke onkosten het college in het afgelopen jaar heeft gemaakt en zijn betaald in het kader van de uitoefening van het ambt. Een deel van de kosten heeft betrekking op het college als geheel en zijn niet uitgesplitst per persoon. De vervoerskosten, die gemaakt worden voor gemeenschappelijke regelingen worden niet doorbelast.

Type kosten

Reis- en verblijfkosten

Studie- en Congresdagen

Lidmaatschappen contributies

Receptie, attenties, representatie

Totaal

Burgemeester Tigelaar

6.037

836

777

398

8.047

Wethouder Bremer

79

393

-

73

544

Wethouder Bruines

19

-

531

14

564

Wethouder Rozenberg

881

-

-

138

1.020

Wethouder Kist

1.834

-

250

686

2.770

Wethouder de Ridder

270

1.088

250

2.722

4.329

Wethouder Stemerdink

2.314

540

250

2.303

5.407

Niet toe te rekenen aan één collegelid

1.004

-

2.763

13.679

17.446

Totaal

12.438

2.856

4.820

20.014

40.127