Inleiding

Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:

3.1
3.2
3.3
3.4

Economische ontwikkeling
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Economische promotie

Omschrijving

Dit programma omvat de uitvoering van de economische agenda en richt zich op ruimte voor bedrijvigheid, dienstverlening aan ondernemers, stimuleren levendige leefomgeving, en uitdragen van kwaliteiten in Leidschendam-Voorburg.

De agenda schept voorwaarden voor een stimulerend ondernemers- en vestigingsklimaat. Daarbij spoort de gemeente ondernemers aan hierin hun rol en verantwoordelijkheid te nemen en stimuleert de gemeente de versterking van de vier kernwinkelcentra.

Aandeel in het totaal

Begroot € 7.834
Realisatie € 1.687
Afwijking € -6.147

Taakvelden