Inleiding

Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Volksgezondheid
Riolering
Afval
Milieubeheer
Begraafplaatsen en crematoria

Omschrijving

Doel van dit programma is het behouden en bevorderen van een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generatie. Wij voeren de (wettelijke) taak voor lokale gezondheidszorg en het gemeentelijke duurzaamheidsprogramma uit. Dit doen we door het op doelmatige wijze beheren van het rioolstelsel, afvalzorg, begrafeniszorg, lokale gezondheidszorg en uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma. Hierbij zoeken we de balans tussen dienstverlening, duurzaamheid en kosten.

Aandeel in het totaal

Begroot € 17.906
Realisatie € 18.033
Afwijking € 127

Taakvelden