Inleiding

Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:

2.1
2.2
2.3
2.4

Verkeer en vervoer
Parkeren
Recreatieve havens
Openbaar vervoer

Omschrijving

Binnen dit programma wordt gewerkt aan een goede bereikbaarheid van de gemeente. De gemeente zorgt voor de uitvoering van het Verkeers- en Vervoerplan (VVP) en werkt mee aan projecten in de regio. Versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur, verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en aandacht voor de fietser hebben hierin een plek. Er wordt gewerkt aan voldoende parkeerruimte voor inwoners en bezoekers. De gemeente stimuleert dat meer mensen de fiets gebruiken.

Aandeel in het totaal

Begroot € 1.016
Realisatie € 996
Afwijking € -20

Taakvelden